کارخانه

کارخانه

کارخانه کوشش واقع در شهرک صنعتی عباس آباد می باشد و دارای امکانات لازم جهت تولید با حجم بالا دارد.

گالری تصاویر

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+