منابع دیافراگمی BESTANK ترکيه

منابع دیافراگمی BESTANK ترکيه

منابع دیافراگمی BESTANK ترکيه

منابع دیافراگمی BESTTANK ترکیه

منابع دیافراگمی BESTTANK ترکيه

شرکت کوشش جهت تأمین منابع دیافراگمی برای بوسترپمپ های خود از منابع دیافراگمی BESTTANK ترکیه استفاده می نماید. این منابع مجهز به مانومتر و تیوپ های ایتالیایی می باشند و از لحاظ کیفی جزو منبع برتر ساخت ترکیه می باشند . 
 
آدرس سایت : www.bestank-international.com

محصولات

منابع دیافراگمی BESTTANK ترکيه


TABLE & CURVE
منابع دیافراگمی BESTTANK ترکيه